Утискивање отпадног материјала у бушотине

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Наташа Исламовић
Година одбране
2022
Ментор
sr Бранко Лековић
Чланови комисије
sr Бранко Лековић, Душан Даниловић, Весна Каровић – Маричић
Резиме
sr У оквиру обрађене теме у овом дипломском раду дефинисани су поступци у процесу истраживања, експлоатације и припреме нафте и гаса у којима се генеришу одређене количине отпадног материјала. Приказани су механизми који се користе за управљање отпадом са акцентом на утискивање отпадног материјала у инјекционе бушотине. Описане су врсте бушотина које се користе у нафтној индустрији, као и технике којима се врши инјектирање отпада. У уводу су описани аспекти заштите животне средине и основне карактеристике нафтног рударства, након чега је приказан хронолошки развој производње нафте и гаса и дат опис почетка примене одлагања отпада у подземље. У даљем тексту анализиран је однос врста отпада који настаје у зависности од типа процеса који се примењује на експлоатацији нафте и гаса, а дат је и опис карактеристика различитих врста отпада који се генерише. Приказ главних предности у односу на друге методе третирања отпада, као и и опис самог процеса утискивања, дат описан је у поглављу пет, а у следећем поглављу је детаљније описана ануларна и тубинг метода утискивања које се примењују у светској пракси. Дат је опис главних параметара које треба анализирати при одабиру утисне формације у којој ће се одлагати отпад, као и фактори за извор географске локације терена на којем ће се утискивати отпадни материјал. На крају рада дефинисан је уређени систем систематског праћења и контроле процеса, мониторинг, који је битан како би се утврдила успешност процеса али и правовремено открили потенцијални пропусти у самом процесу.
Кључне речи
sr Утискивање отпадног материјала, тубинг метода, ануларно утискивање, врсте отпада из нафтног рударства, одабир утисне формације
Број страна
48
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Наташа Исламовић. Утискивање отпадног материјала у бушотине, 2022

This item was submitted on 25. новембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.