Техничко решење заштите површинског копа Поље Ц од површинских вода у 2021. години

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Неда Антонијевић
Година одбране
sr 2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Миланка Неговановић
Резиме
sr У овом завршном раду, дато је решење заштите површинског копа Поље Ц од вода, које омогућава сигурнији рад на експлоатацији откривке и лигнита у 2021. години. Техничким решењем система одбране површинског копа Поље Ц од површинских вода дата су решења, која су у функцији обезбеђења оптималних услова за рад механизације и опреме на откопавању, транспорту и одлагању јаловине, као и откопавању и одвозу угља.
Кључне речи
sr Поље Ц, лигнит, површинске воде, одводњавање
Број страна
55
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Неда Антонијевић. Техничко решење заштите површинског копа Поље Ц од површинских вода у 2021. години, 2022

This item was submitted on 1. новембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.