Техничке карактеристике континуалне опреме и методологија технологије рада багера са више радних елемената на површинским коповима лежишта минералних сировина

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Јована Пауновић
Година одбране
2022
Ментор
sr Бојан Димитријевић
Чланови комисије
sr Бојан Димитријевић, Tомислав Шубарановић, Лазар Кричак
Резиме
sr У овом завршном раду дат је општи теоријски приказ свих техничко технолошких и радних параметара континуалне механизације, односно технологија рада багера са више радних елемената на површинским коповима лежишта минералних сировина. Карактеристике ове механизације,представљене су основним деловима, типовима и моделима, као и технологијом рада и капацитетима предметне опреме. У специјалом делу рада, поред геолошког описа лежишта,приказана и је примена ове опреме на примеру површинског копа „Дрмно“ костолачког угљеног басена, са издвојеним примерима једног БТО и једног БТД система, где су детаљно описани рад роторног багера и багера ведричара на експлоатацији угља и откопавању откривке.
Кључне речи
sr роторни багер, багер ведричар, континуална механизација, површинска експлоатација, пoвршински коп „Дрмно''
Број страна
71
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Јована Пауновић. Техничке карактеристике континуалне опреме и методологија технологије рада багера са више радних елемената на површинским коповима лежишта минералних сировина, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.