Stepen zrelosti uglja ležišta Avramica (basen Vrška Čuka)

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Branka Đurić
Година одбране
2022
Ментор
sr Dragana Životić
Чланови комисије
sr Dragana Životić, Vladimir Simić, Zoran Miladinović
Резиме
sr Ugljonosni basen Vrška Čuka predstavlja najseverniji deo Stare planine, neposredno uz Srpsko-Bugarsku granicu, na oko 10km od opštine Zaječar.Otkopavanje uglja u basenu Vrške Čuke otpočelo je 1884. godine, a otkopavanje uglja iz ležišta Mala Čuka (Avramica) kreće 1959. godine i to je jedino ležište koje je ostalo u eksploataciji u okviru ovog basena. Ležište je otvoreno potkopom Avramica i zahvata površinu od 3,2 km2.
U okviru produktivne lijaske ugljonosne serije izdvojena su tri ugljena sloja.Prvi ugljeni sloj je genetski najstariji i konstatovan je u svim delovima ležišta. Kao granična debljina ovog sloja, za proračun rezervi, uzeta je vrednost od 0,5 m čistog uglja. Sloj sa najvećim rasprostranjenjem u ležištu Mala Čuka (Avramica) i sloj sa najviše aktuelnih rezervi je upravo drugi ugljeni sloj. Treći ugljeni sloj i prvi odozgo po statigrafskom položaju najmlađi je ugljeni sloj lijaske ugljonosne serije. Njegovo prisustvo konstatovano je na osnovu istražnog bušenja u istočnom i jugozapadnom delu ležišta.Mikropetrografska ispitivanja uzoraka uglja u ovom radu urađena su na 6 uzoraka uglja od kojih su uzorci VC-554, VC-555, VC-556 i VC-557 uzeti su sa čela radilišta hodnika OP 34, dok su uzorci VC-553 i VC-558 uzeti su sa deponije kao laporovit ugalj. Mikropetrografska ispitivanja pokazala su da sadržaj macerala grupe vitrinita preovlađuje u skoro svim uzorcima i varira od 19,4 do 76,8 zap.%, prosečno 59,6 zap.%. Sadržaj macerala grupe inertinita je visok i kreće se od 11,6 do 41,7 zap.%, sa srednjom vrednošću od 23,2 zap.%. Macerali grupe liptinita zastupljeni su u niskim koncentracijama, prosečno 1,1 zap.%. Sadržaj mineralnih materija varira od 2,5 do 38,5 zap.%, sa karbonatim kao najzastupljenijim mineralima. Izrazito visok sadržaj pirita (18,7 zap.%) konstatovan je u jednom uzorku.Izmerena maksimalna refleksija vitrita (%Rmax) kreće se od 2,27±0,05 do 2,32±0,05, prosečno 2,29±0,05, dok minimalna izmerena refleksija vitrinita (%Rmin) varira od 2,01±0,16 do 2,13±0,09, sa srednjom vrednošću od 2,06 ±0,13. Visoke vrednosti refleksije vitrinita jasno ukazuju da je ugalj basena Vrške Čuke na stadijumu antracita sa prisutnom anizotrpijom karakterističnom za ugljeve visokog ranga.
Кључне речи
sr petrografski sastav, antracit, basen Vrška Čuka
Број страна
53
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Branka Đurić. Stepen zrelosti uglja ležišta Avramica (basen Vrška Čuka), 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.