Verifikacija transportnog sistema za ugalj na Površinskom kopu Drmno

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Aleksandar Matić
Година одбране
2022
Ментор
sr Mirjana Banković
Чланови комисије
sr Mirjana Banković, Dejan Stevanović, Bojan Dimitrijević
Резиме
sr Transport jalovine i korisne mineralne sirovine na površinskim kopovima predstavljaju vrlo bitan faktor u generisanju troškova, shodno podatku da učestvuje u ukupnim troškovima sa preko pedeset procenata. Zbog toga je potrebno veliku pažnju posvetiti dimenzionisanju i verifikaciji transportera angažovanih na površinskom kopu.
Kontinualni transportni sistemi predstavljaju najčešće korišćen vid transporta na velikim kopovima uglja, gde se materijal transportuje transportnim trakama. Kako bi se obezbedila sigurna proizvodnja potrebno je dobro odabrati transportere i izvršiti verifikaciju zatezne čvrstoće primenjenih traka i snagu usvojenog pogona.
Kroz ovaj rad obrađena je tema verifikacija transportnog sistema za ugalj na površinskom kopu Drmno. Verifikacija je urađena u programskom paketu Helix, koji predstavlja jedan od vodećih alata za proračun transportera sa trakom. Proračun je rađen po ISO standardu.
Detaljnom analizom dobijenih rezultata verifikovane su kapacitivne i tehničko-tehnološke mogućnosti sistema.
Кључне речи
sr verifikacija, transportna traka, Helix
Број страна
75
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Aleksandar Matić. Verifikacija transportnog sistema za ugalj na Površinskom kopu Drmno, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.