Техничко решење заштите од површинских и подземних вода на површинском копу Поље Г за 2023. годину

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Милош Трајковић
Година одбране
sr 2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Саша Илић
Резиме
sr Површински коп лигнита Поље Г има значајну улогу у произвидњи угља у рударском басену Колубара,не само због производње од око 4 милиона тона угља на годишњем нивоу бећ и из разлога што ископан угаљ на овом површинском копу има изузетно висок квалитет. Угаљ са површинског копа Поље Г се преко трачних транспортера допрема до Дробилане и користи за поправљање квалитета угља са површинског копа Тамнава Западно поље. Зато је веома битно да се експлоатацијаоткривке и угља одвија у одводњеним условима, без присуства воде.Циљ израде овог мастер рада јесте израда техничког решења заштите површинског копа Поље Г од површинских и подземних водау 2023. години. Овим мастер радом извршена је анализа природних и рударско технолошких параметара, на основу којих је и израђено техничко решење одводњавања, које ће омогућити сигурну експлоатацију откривке и лигнита у 2023. години.
Кључне речи
sr површински коп, Поље Г, одводњавање, објекти одводњавања
Број страна
39
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Милош Трајковић. Техничко решење заштите од површинских и подземних вода на површинском копу Поље Г за 2023. годину, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.