Петрографски састав угља лежишта Тамнава западно поље (Колубарски басен)

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Владимир Крстић
Година одбране
2022
Ментор
sr Драгана Животић
Чланови комисије
sr Драгана Животић, Раде Јеленковић, Владимир Симић
Резиме
sr Лежиште угља ,,Тамнава''-Западно поље, припада Колубарском угљоносном басену који захвата површину од око 600 km2.Налази се на око 50 km југозападно од Београда и простире се у средњем и доњем току реке Колубаре и њених притока Тамнаве и Пештана. У северном делу угаљ је био близу површине терена, а идући ка југу простире се на већим дубинама. Угљоносна серија је изграђена од миоценских седимената понтског ката, портаферског подката – 2М23 који су развијени у плитководној фацији. Подину образују пескови који су исте старости, а испод којих леже песковито-глиновити седименти новоросијског подката – 1M32, а кровину чине горњопонтски пескови и алеврити(2М32)преко којих дискордантно леже квартарни седименти холоцена– Q1 и плеистоцена-Q2.Угаљ лежишта Тамнава- Западно поље је према квалитету типичан меки мрки угаљ (лигнит) са високим садржајем влаге,повишеним садржајем пепела и сумпора и ниском доњом топлотом сагоревања просечно 17502 kJ/kg, што је карактеристично за угљеве ниског ранга.Мацерална анализа испитиваних узорака угља лежишта ,,Тамнава''-Западно поље показала је да у свим испитиваним узорцима доминирају мацерали хуминитске групе.Садржај липтинитске групе мацерала је нижи у односу на хуминитску групу, док је инертинитска група мацерала заступљена у ниским концентрацијама. У свим узорцима је констатовано присуство минералних материја.Резултати мерења рефлексије на улминиту Б крећу се од 0,26 ± 0,02 до 0,29 ±0,02. Најнижа рефлексија је измерена на узорку PE/Pgh-127.5/21, а највиша на узорцима PE/Pgh-127.5/01 и PE/Pgh-127.5/28.
Кључне речи
sr лигнит, мацерал, рефлексија, Тамнава западно поље
Број страна
68
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Владимир Крстић. Петрографски састав угља лежишта Тамнава западно поље (Колубарски басен), 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.