P-T analiza RMU Bitola -sitne klase

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Kristina Stepanović
Година одбране
2022
Ментор
sr Predrag Lazić
Чланови комисије
sr Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović
Резиме
sr U ovom završnom radu cilj ispitivanja je bio proučiti mogućnost čišćenja uglja kao i odraditi P - T analizu uglja prvenstveno sitnih klasa krupnoće.
Za potrebe ispitivanja mogućnosti čišćenja uglja REK Bitola, bilo je potrebno izvršiti uzorkovanje uglja, pri čemu je izdvojen uzorak za određivanje sadržaja vlage, uzorak za analizu rovnog uglja, uzorak za određivanje granulometrijskog sastava i uzorak za P - T analizu.
Nakon uzimanja uzoraka, urađen je granulometrijski sastav uzorka rovnog uglja na standardnim i nestandardnim sitima otvora: 60; 31,5; 16; 5; 0,5; 0,25; 0,125 i 0,09 mm. i urađeni su grafici kriva granulometrijskog sastava.
Kao specijalni deo ovog završnog rada, urađeno je ispitivanje pliva tone (P - T) analiza klasa krupnoće - 5 + 0,5 mm.
Celokupno ispitivanje se vršilo raslojavanjem rovnog uglja na gustinama 1,6 t/m3 i 1,7 t/m3 , računato na suv ugalj (105 0 C) i računati na vlažan ugalj (ukupna vlaga 40,14%).
Na osnovu svih dobijenih rezultata dati su prognozni bilansi za gustine
raslojavanja 1,6 t/m3 i 1,7 t/m 3 , posebno za suvi ugalj, a posebno za vlažan ugalj.
Кључне речи
sr ugalj, lignit, Bitola, P - T analiza, pliva-tone analiza, čišćenje uglja, suvi ugalj, vlažan ugalj, pepeo, donja toplotna moć, čist ugalj, jalovina, bilans
Број страна
60
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Kristina Stepanović. P-T analiza RMU Bitola -sitne klase, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.