Modeliranje buke u okviru vetroparka „Čibuk 1“

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Isidora Saičić
Година одбране
2022
Ментор
sr Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
sr Aleksandar Cvjetić, Ivica Ristović, Vladimir Milisavljević
Резиме
sr Buka predstavlja svaki neželjeni zvuk i kao takva može uticati na životnu okolinu. Buka se danas nalazi na svakom koraku – na ulici, u industrijskim postrojenjima i sve više u domaćinstvima. Ona deluje na nervni sistem, škodi koncentraciji i smanjuje radnu sposobnost, a dugoročno može uzrokovati i razne bolesti i poremećaje u organizmu.Buka u životnoj sredini, ili kako se veoma često zove – komunalna buka, definiše se kao buka koju stvaraju svi izvori koji se javljaju u čovekovom okruženju.Razvojem tehnike i tehnologije pojavljuju se i neki novi izvori buke. Među njih možemo ubrojati i vetrogeneratore, odnosno vetroparkove, za kojima potreba sve više raste u svetlu klimatskih promena, odnosno potreba za čistijom -„zelenom“energijom.U ovom master radu prikazano je modeliranje buke u okviru vetroparka
,,Čibuk 1'' , kao i njegov uticaj na okolinu.
Кључне речи
sr vetropark, buka, uticaj buke, zaštita od buke
Број страна
49
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Isidora Saičić. Modeliranje buke u okviru vetroparka „Čibuk 1“, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.