Техничко решење одводњавања површинског копа Ладне Воде

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Вељко Божић
Година одбране
2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Саша Илић
Резиме
sr У овом раду приказани су основни подаци о површинском копу Ладне Воде, анализирани хидролошки и хидрогеолошки параметри, геомеханичких карактеристика лежишта и пратећих стена, технологије експлоатације и врсте опреме за њено обављање.
Предмет истраживања овог рада се заснива на избору одговарајућег система одводњавања, који је састављен од објеката одводњавања који по својим димензијама, положају могу да обезбеде сакупљање воде и њено одвођење у циљу успешне заштите површинског копа, како од површинских тако и од подземних вода.
У циљу правилног и доброг избора објеката одводњавања извршени су прорачуни на основу којих се врши димензионисање истих.
Кључне речи
sr површински коп, канали , водосабирници, одводњавање
Број страна
31
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Вељко Божић. Техничко решење одводњавања површинског копа Ладне Воде, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.