Tehnologija površinske eksploatacije otkrivke na P.K. Gacko - Centralno polje

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Boban Crnogorac
Година одбране
2022
Ментор
sr Bojan Dimitrijević
Чланови комисије
sr Bojan Dimitrijević, Milanka Negovanović, Tomislav Šubaranović
Резиме
sr U Završnom radu prikazana je tehnologija otkopavanja otkrivke i dinamika razvoja radova na površinskom kopu Gacko-Centralno polje, koja se sastoji iz kontinualnog, diskontinualnog i kombinovanog sistema eksploatacije, čineći inovativno tehnološko rešenje u odnosu na dosadašnje tehnološke procese u površinskoj eksploataciji ležišta mineralnih sirovina. Ovi sistemi su projektovani na Polju C, odakle se jalovinski materijal transportuje transporterima sa gumenom trakom do odlagališta gde se i odlaže. Jedan deo transportovane jalovine ide na Zapadno spoljašnje odlagalište gde se odlaže odlagačem, a drugi deo u unutrašnje odlagalište otkopanog prostora Polja B u kome je završena eksploatacija. Diskontinualni sistem eksploatacije podrazumeva otkopavanje otkrivke bagerima kašikarima, transport materijala kamionima tipa Belaz do drobilice, odakle dalje se vrši transport transporterima sa gumenom trakom u polje B.
Pored ostalog, dat je prikaz tehničko-tehnoloških karakteristika i radnih parametara druge, pomoćne i glavne mehanizacije pri otkopavanju otkrivke i na eksploataciji uglja, kao što su buldozeri, riperi, utovarači i hidraulični bageri kašikari kao diskontinualne i kombajni i rotorni bageri kao kontinualne mehanizacije. Na kraju rada dati su i tehnički normativi potrošnje raspoložive opreme i njihovi kapaciteti.
Кључне речи
sr tehnologija, otkopavanje, eksploatacija, otkrivka, odlaganje, jalovina, površinski kop
Број страна
51
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
1. Ауторство (CC BY)
Формат
.pdf

Boban Crnogorac. Tehnologija površinske eksploatacije otkrivke na P.K. Gacko - Centralno polje, 2022

This item was submitted on 29. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.