Техно-економска оцена површинског копа Радљево Север

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Михаило Алексић
Година одбране
2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Чедомир Бељић, Саша Илић
Резиме
sr У овoм раду детаљно су обрађене и изанализиране геолошке карактеристике лежишта угља, концепт експлоатације као и анализе пројекта које су битне са аспекта површинске експлоатације лигнита. На основу тих анализa дата је техничко-eкономска оцена лежишта и самог површинског копа, која је показала да је oправдано улагати у експлоатацију површинског копа лигнита Радљево Север.
Кључне речи
sr површински коп, лигнит, Радљево, техничко-економска оцена
Број страна
39
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Михаило Алексић. Техно-економска оцена површинског копа Радљево Север, 2022

This item was submitted on 29. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.