Организација монтаже одлагача PVA 200-2400-2200 на Површинском копу Тамнава Западно поље

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Алекса Шутић
Година одбране
2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Чедомир Бељић, Саша Илић
Резиме
sr За сваку компоненту основне механизације на великим површинским коповима као што је и површински коп лигнита Тамнава Западно поље, важно је да се пусти у рад по предвиђеном плану,како не би долазило до кашњења, а самим тим и до финансијских губитака. Како не би дошло до кашњења са пуштањем у рад механизације, потребно је да се она монтира у предвиђеном временском периоду, односно по предвиђеном плану. Зато је потребно предвидети сваки детаљ монтаже механизације и све то организовати. Сам процес организације монтирања механизације је веома важан, како би се сви задати рокови испоштовали. У овом мастер раду је приказано како треба да изгледа организација монтирања механизације на примеру одлагача PVA 200-2400-2200 на површинском копу Тамнава ,,Западно поље'' у РБ Колубара.
Кључне речи
sr површински коп, Тамнава ,,Западно поље'', организација, монтажа
Број страна
35
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Алекса Шутић. Организација монтаже одлагача PVA 200-2400-2200 на Површинском копу Тамнава Западно поље, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.