Анализа примене хемијских метода за повећање степена искоришћења лежишта „Х“

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Иван Мердовић
Година одбране
2022
Ментор
sr Весна Каровић-Маричић
Чланови комисије
sr Весна Каровић-Маричић, Бранко Лековић, Мирослав Црногорац
Резиме
sr Лежиште „Х“ је у производњи већ око 50 година, односно налази се у последњој производној фази.Тренутно се на лежишту раде разне ремонтне операције како би се снизио удео воде у укупно произведеном флуиду. Циљ овог рада јесте да се анализира могућност примене хемијских метода за повећање степена искоришћења лежишта и изведе симулациона студија на једном од сектора овог лежишта. Након геолошког и техничког скрининга, одабран је најпогоднији део лежишта за инјектирање, односно за симулациону студију. Симулирани су различити сценарији са варијацијама типова коришћених хемикалија и њихових концентрација, врстама и количинама порција за инјектирање и различитим позиционирањем инјекционих бушотина. Резултати добијени коришћењем улазних података показују да је најбољи сценарио када се инјекционе бушотине позиционирају уз саму границу лежишта и изврши инјектирање АСП материја у 3 дозе.
Кључне речи
sr повећање искоришћења, ЕОР, хемијске методе
Број страна
41
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Иван Мердовић. Анализа примене хемијских метода за повећање степена искоришћења лежишта „Х“, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.