Tehnologija izrade jamskih prostorija u jami “Jaradno” Ibarskih rudnika kamenog uglja - Baljevac

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Luka Marković
Година одбране
2022
Ментор
sr Rade Tokalić
Чланови комисије
sr Rade Tokalić, Branko Gluščević, Miloš Gligorić
Резиме
sr U ovom završnom radu, shodno temi, obrađena je tehnologija izrade i podgrađivanje prostorija jame,,Jarando” Ibarskih rudnika kamenog uglja-Baljevac, sa posebnim osvrtom na izgradnju prostorija otvaranja i pripreme otkopnog polja OP-3. Uvodni deo govori o teoretskim postavkama i načinu dimenzionisanja jamskih prostorija i tehnologiji izrade jamskih prostorija primenom bušačko minerskih radovima.U cilju definisanja tehnologije izrade bušačko-minerskih radova na konktetnom slučaju prostorija otvaranja i pripreme otkopnog polja OP-3 Ibarskih rudnika kamenog uglja izvrpen je pregled opštih podataka vezanih za geografski položaj rudnika, litološki stub, uslove ležišta, rasedne zone, svojstva radne sredine i sl.Vezano za temu ovog završnog rada urađen je tabelarni prikaz dobijenih rezultata proračuna parametara tehnologije izrade i podgrađivanje prostorija otvaranja i pripreme otkopnog polja OP-3.
Кључне речи
sr izrada podzemnih prostorija, bušačko-minerski radovi, podzemna eksploatacija, ugalj, Ibarski rudnici kamenog uglja - Baljevac
Број страна
96
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Luka Marković. Tehnologija izrade jamskih prostorija u jami “Jaradno” Ibarskih rudnika kamenog uglja - Baljevac, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.