Системи заштите површинског копа поље Е од вода у 2020. години

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Огњен Ајдачић
Година одбране
2022
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Душан Поломчић, Бојан Димитријевић
Резиме
sr Одбрана од површинксих и подземних вода је кључан и неопходан фактор за сваки површински коп. Ситем одбране површинског копа од површинских и подземних вода мора да обезбеди сигурно извођење технолошког процеса експлоатације односно сакупљање и одвођење вода ван брањене контуре копа.
Основна концепција одбране површинског копа Поље Е од површинских састоји се у: заштити од вода које гравитирају према радном подручју, заштити од вода које директно падну у радно подручје површинског копа и воде које истекну из ножице етажа и заштити одлагалишта.
Одбрана површинског копа од подземних вода ослања се на израду дренажних бунара у непосредној близини радних косина, као и продужен рад бунара након краћења.
Кључне речи
sr Поље Е, површински коп, одводњавање, систем, објекат
Број страна
47
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Огњен Ајдачић. Системи заштите површинског копа поље Е од вода у 2020. години, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.