Proračun osnovnih mehanizamai analiza tehničkih i tehnoloških mogućnosti bagera SRs 2000 na PK Tamnava - Zapadno polje

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Stevan Živković
Година одбране
2022
Ментор
sr Dragan Ignjatović
Чланови комисије
sr Dragan Ignjatović, Predrag Jovančić, Miloš Tanasijević
Резиме
sr Rudarstvo je jedna od najstarijih grana industrije koja se bavi eksploatacijom različitih vrsta mineralnih sirovina. Površinska eksploatacija korišćena je odavnina, ali šira upotreba počinje u XX veku najviše zahvaljujuići motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, a najveću primenu dobija usavršavanjem rotornih bagera. Masovna proizvodnja rotornih bagera počinje tridesetih godina prošlog veka. Zahvaljujući visokom kapacitetu i stepenu korisnog dejstva koji se postiže, rotorni bageri koriste se u najvećim rudarskim basenima širom sveta.Na površinskim kopovima u Srbiji, primenjuje se kontinualna mehanizacija kada to ležišne prilike dozvoljavaju. U primeni su BTO i BTD sistemi na otkopavanju otkrivke odnosno uglja. Najvažniji činilac u ovim sistemima, su svakako rotorni bageri od čijih karakteristika i efektivnosti zavisi proizvodni process kopa.Na našim prostorima, rotorni bageri su našli primenu u Kolubarskom, Kostolačkom, Kosovskom i Gatačkom ugljenom basenu, kao i na eksploataciji laporca u Beočinu.Za razliku od bagera sa jednim radnim elementom kod kojih ukupno vreme potrebno za otkopavanje stenske mase iznosi svega 20-40% trajanja ciklusa, kod ovih bagera otkopavanje se obavlja neprekidno tokom celog radnog ciklusa. Iz ovoga moze se zaključiti, da su znatno ekonomičniji kada je u pitanju otkopavanje velikih količina otkrivke i jalovine i kada nije neophodno selektivno otkopavanje rude.Prednosti bagera sa više radnih elemenata u odnosu na bagere sa jednim radnim elementom su veći jedinični kapacitet, manja specifična masa po metru kubnom, manja specifična potrošnja energije, manji utrošak živog rada, veća produktivnost rada i jeftinija jedinica proizvoda.Takođe, mehanizacija sa više radnih elemenata ima i odredjene nedostatke, a tu spadaju uglavnom manja fleksibilnost u radu, teže premeštanje same mašine i manja specifična sila kopanja.Ležište ,,Tamnava" obuhvata obuhvata "Tamnava-Zapadno polje" i "Tamnava-Istočno polje". Ukupna površina iznosi 32 km2 sa rezervama, koje su iznosile 646 miliona tona pre početka eksploatacije. PK "Tamnava-Zapadno polje", prvobitno je bio namenjen za snabdevanje termoelektrane "Kolubara B". U ovom diplomskom radu,dati su osnovni podaci o površinkom kopu "Tamnava-Zapadno polje", opšte karakteristike i podele rotornih bagera, proračuni osnovnih mehanizama rotornih bagera SRs 2000, analiza tehničkih i tehnoloških mogućnosti kao i tehnološke šeme rada.
Кључне речи
sr površinski kop, rotorni bager
Број страна
81
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Stevan Živković. Proračun osnovnih mehanizamai analiza tehničkih i tehnoloških mogućnosti bagera SRs 2000 na PK Tamnava - Zapadno polje, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.