Пројектовање завршне контуре ПК Потрлица

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Душан Марић
Година одбране
2022
Ментор
sr Дејан Стевановић
Чланови комисије
sr Дејан Стевановић, Мирјана Банковић, Владимир Чебашек
Резиме
sr Пројектовање површинских копова као потпуно одређивање и успостављање свих објеката површинске експлоатације у једну целину је незаобилазна тема у процесу планирања. Конструкција завршне контуре, један од најбитнијих делова у процесу пројектовања представља неизоставни део сваког рударског пројекта. У овом раду обрађена је конструкција завршне контуре површинског копа
Потрлица. У процесу развоја геолошког модела, одређивању граница и
конструкције копа тако и код прорачуна резерви коришћен је Minex програмски пакет. На основу свега наведеног у раду је урађена и дата завршна контура како за површински коп Потрлица тако се отишло и корак даље за лежиште Калушићи.
Кључне речи
sr површински коп, завршна контура, пројектовање површинских копова, Minex, угаљ, дисконтинуална технологија
Број страна
73
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Душан Марић. Пројектовање завршне контуре ПК Потрлица, 2022

This item was submitted on 27. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.