Законска регулатива у нафтној и гасној индустрији

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Кристина Кукић
Година одбране
2022
Ментор
sr Ивица Ристовић
Чланови комисије
sr Ивица Ристовић, Душан Даниловић, Александар Цвјетић
Резиме
sr У XXI веку, животна средина је веома угрожена. Коришћење фосилних горива представља један од круцијалних проблема. Упркос свим мерама предузетим, директни кривци угрожавања животне средине су људи, њихов стил живота и потребе. Заштита животне средине је постала важна научна дисциплина у свим државама и поклања јој се велика пажња. Европска унија као национална огранизација има уређену законску регулативу из области заштите животне средине и области енергетике и рударства. Србија, која тежи прикључењу ЕУ, мора успоставити и прилагодити своје акте са актима ЕУ у оквиру ове области. У наставку ћe се анализирати законска регулатива ЕУ, конкретно Републике Хрватске и Републике Србије, њихову међусобну усаглашеност као и недостатке. Посебан осврт ће се дати на подацима о производњи, увозу и извозу енергената као и штетности коју праве фосилна горива.
Кључне речи
sr Законска регулатива, Заштита животне средине, Нафта и гас, Фосилна горива, Европска унија, Република Хрватска, Република Србија
Број страна
98
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
1. Ауторство (CC BY)
Формат
.pdf

Кристина Кукић. Законска регулатива у нафтној и гасној индустрији, 2022

This item was submitted on 26. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.