Пројектовање површинских копова у програмском пакету Minex – пример П. К. Дрмно

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Tamara Stanković
Година одбране
2022
Ментор
sr Dejan Stevanović
Чланови комисије
sr Dejan Stevanović, Mirjana Banković, Predrag Jovančić
Резиме
sr Циљ завршног рада јесте приказ пројектовања површинских копова у програмском пакету Мinex. Као пример за постизање жељеног задатка узет је површински коп Дрмно. Главна проблематика при извођењу овог пројекта свела се на чињеницу да је структура лежишта, усвојена технологија и геометрија етажних површи, веома комплексна и последично комплексна за симулацију у програмском пакету Мinex. Уз коришћење програма AutoCad, као и алатки програмског пакета Minex на крају су добијени резултати који у поређењу са подацима из важеће документације, дају прихватљиве грешке.. Кроз рад успешно је конструисана вертикална подела копа, дефинисане су етаже површи и њихова основна геометрија као и на крају завршна контура копа. Ово је омогућило даље прорачуне уз помоћ програма Minex којим су одређене експлоатационе резерве.
Добијени резултати били су релативно поуздани што доказује ефикасност и велику прецизност овог програма. Програм Minex одликује се великом брзином рада, јасном прегледношћу ситуације која увек омогућава додатне корекције, прецизношћу и ефикасношћу. Један је од основних програма који се користе при пројектовању површинских копова.
Кључне речи
sr Minex, површински коп Дрмно, пројектовање, етажа, завршна контура, експлоатационе резервe
Број страна
68
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Tamara Stanković. Пројектовање површинских копова у програмском пакету Minex – пример П. К. Дрмно, 2022

This item was submitted on 26. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.