Ispitivanje opravdanosti domeljavanja KK/Pb iz flotacije Lece

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
sr Zorana Vićentijević
Година одбране
2022
Ментор
sr Predrag Lazić
Чланови комисије
sr Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović
Резиме
sr U ovom master radu cilj ispitivanja je bio da se utvrdi opravdanost domeljavanja kontrolnog koncentrata olova u cilju povećanja iskorišćenja metala pre svega zlata iz rude „Lece“. Naime, poznato je da se u kontrolnom koncentratu "koncentrišu" srasla zrna određenog minerala i u tzv. zatvorenom ciklusu flotiranja ovi sraslaci negativno utiču na kvalitet koncentrata i iskorišćenje metala. Poželjno je izvršiti domeljavanje ovog proizvoda pre ponovnog vraćanja u ciklus flotiranja.
Za potrebe izrade ovog master rada i provere prethodne pretpostavke, uzet je uzorak kontrolnog koncentrata olova (KK/Pb) iz flotacijskog postrojenja rudnika „Lece“. Uzorak za ispitivanja u ovom master radu uzet je u vidu pulpe na kondicioneru minerala olova gde se ovaj proizvod vraćaju u tzv. "zatvoreni ciklus" flotiranja. Za potrebe ispitivanja metodom flotacijske koncentracije bilo je potrebno izvršiti uzorkovanje i obradu uzorka, izdvojiti potrebnu količinu uzorka za potrebe ispitivanja, opite meljivosti i opite flotiranja. Na osnovu opita meljivosti i opita flotiranja utvrđeno je najpovoljnije vreme domeljavanja uzorka.
Na osnovu rezultata opita urađeni su bilansi flotiranja, u kojima su prikazani dobijeni rezultati koji se tiču kvaliteta i iskorišćenja metala iz ispitivanih uzoraka polimetalične rude Lece. Na kraju je dat zaključak i literatura koja je korišćena u ovom master radu.
Кључне речи
sr polimetalična ruda, proces domeljavanja, kvalitet koncentrata, iskorišćenje, flotacija „Lece“
Број страна
38
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Zorana Vićentijević. Ispitivanje opravdanosti domeljavanja KK/Pb iz flotacije Lece, 2022

This item was submitted on 6. јул 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.