Skip to main content
Пријава

Collected Item: “План управљања рударским отпадом на руднику олова и цинка „Грот“”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

План управљања рударским отпадом на руднику олова и цинка „Грот“

Аутор

Теодора Станојевић

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Драгана Нишић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Драгана Нишић, Никола Лилић, Александар Цвјетић,

Сажетак

У овом дипломском раду приказан је план управљања отпадом у руднику олова и цинка„Грот“.Управљање индустријским отпадом испитује шири контекст третмана отпада за отпад који директно или индиректно потиче из индустрије и може укључивати корпоративну одрживост, утицај на животну средину, разматрање владине политике и прописа, рециклажу,задржавање, руковање и транспорт, централизовано у поређењу са третманом на лицу места. , технологије, економија,избегавање и смањење. Пречишћавање индустријских отпадних вода се бави процесима који се користе за третман отпадних вода (течног отпада) произведених у индустрији као непожељних нуспроизвода. Закон о рударству и геолошким истраживањима у нашој земљи дефинисао је рударски отпад као отпад који настаје у екстрактивним индустријама, тј. отпади који настају за време геолошког истраживања, експлоатисања, припремања и складиштења минералне сировине, али и отпаде који настају за време процеса припреме руда које захтевају механичке, физичке, биолошке, топлотне и хемијске поступке, промене димензије и величине, сепарације и излучивања, прераде отпада који су претходно бачени, док не подразумева топљење и термалне процесе производње, односно процесе металургије, изузев печења кречњака.У руднику олова и цинка „Грот“ током технолошком процесу подземног откопавања руде и флотацијске концентрације корисних минерала генеришу се две врста отпада, који се разликује по својим физичким, хемијским, минералошким и токсиколошким карактеристикама. Сагласно добијеним резултатима испитивања карактера јамског отпада и приказаном процесу његовог збрињавања јасно је да простор депоновања спада ван „категорије А“ јер не угрожава животе радника и нема никакав негативни утицај на животну средину.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

рудник, олово, цинк, отпад, управљање, „Грот“

Број страна

66

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.