Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Избор и прорачун погона окрета самоходног транспортера „BRs 2400“ на ПК „Дрмно“”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Избор и прорачун погона окрета самоходног транспортера „BRs 2400“ на ПК „Дрмно“

Аутор

Марко Рудовић

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Предраг Јованчић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Предраг Јованчић, Милош Танасијевић, Драган Игњатовић

Сажетак

Погон окрета самоходног транспортера представља сложен проблем, коме је потребно систематично прићи и сагледати све узроке настанка проблема, као и аспекте дугогодишњег неадекватног одржавања. На основу тога и решење није лако и једноставно, већ захтева одговоран приступ проблему. Главни проблем погонских група базира се на великим ударима приликом покретања, што условљава појаву ломова зубаца зупчаника, због поремећених оса улежиштења самих зупчаника. Поред тога, долази до честе замене лежајева услед различитих преоптерећења, као и отказа (ломова) завртањске везе међуредуктора са конструкцијом носача гусеница. На основу исказаних проблема потребно је дефинисати оптимално решење, које је приказано у виду две могуће варијанте.
Обе варијанте се односе на замену застареле изведбе редуктора са проблемом хидродинамичке спојнице, са новим редуктором са комплетним системом кочења и спојницом, док се задржава отворени планетни део механизма. На носачу улежиштења сателита другог нивоа зупчаника уграђена је чаура већег пречника, која анулира појаву зазора, односно закошење целог дела механизма отвореног планетног дела. Основна разлика између прве и друге варијанте је у томе што је код прве варијанте мало растојање између осе електромотора, односно осе излазног вратила редуктора са вертикалним зидом конструкције, што утиче на немогућност извођења везе погонске групе са конструкцијом. За разлику од прве варијанте, код друге варијанте је растојање између наведених оса и вертикалног зида конструкције сасвим задовољавајуће за остваривање везе погонске групе са конструкцијом. На основу тога изабрано је решење друге варијанте.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

рударство, самоходни транспортер, погон окрета, редуктор, одржавање

Број страна

64

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.