Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Законска регулатива у нафтној и гасној индустрији”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Законска регулатива у нафтној и гасној индустрији

Аутор

Кристина Кукић

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Ивица Ристовић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Ивица Ристовић, Душан Даниловић, Александар Цвјетић

Сажетак

У XXI веку, животна средина је веома угрожена. Коришћење фосилних горива представља један од круцијалних проблема. Упркос свим мерама предузетим, директни кривци угрожавања животне средине су људи, њихов стил живота и потребе. Заштита животне средине је постала важна научна дисциплина у свим државама и поклања јој се велика пажња. Европска унија као национална огранизација има уређену законску регулативу из области заштите животне средине и области енергетике и рударства. Србија, која тежи прикључењу ЕУ, мора успоставити и прилагодити своје акте са актима ЕУ у оквиру ове области. У наставку ћe се анализирати законска регулатива ЕУ, конкретно Републике Хрватске и Републике Србије, њихову међусобну усаглашеност као и недостатке. Посебан осврт ће се дати на подацима о производњи, увозу и извозу енергената као и штетности коју праве фосилна горива.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Законска регулатива, Заштита животне средине, Нафта и гас, Фосилна горива, Европска унија, Република Хрватска, Република Србија

Број страна

98

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

1. Ауторство (CC BY)

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.