Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Ispitivanje opravdanosti domeljavanja KK/Pb iz flotacije Lece”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Ispitivanje opravdanosti domeljavanja KK/Pb iz flotacije Lece

Аутор

Zorana Vićentijević

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Predrag Lazić

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović

Сажетак

U ovom master radu cilj ispitivanja je bio da se utvrdi opravdanost domeljavanja kontrolnog koncentrata olova u cilju povećanja iskorišćenja metala pre svega zlata iz rude „Lece“. Naime, poznato je da se u kontrolnom koncentratu "koncentrišu" srasla zrna određenog minerala i u tzv. zatvorenom ciklusu flotiranja ovi sraslaci negativno utiču na kvalitet koncentrata i iskorišćenje metala. Poželjno je izvršiti domeljavanje ovog proizvoda pre ponovnog vraćanja u ciklus flotiranja.
Za potrebe izrade ovog master rada i provere prethodne pretpostavke, uzet je uzorak kontrolnog koncentrata olova (KK/Pb) iz flotacijskog postrojenja rudnika „Lece“. Uzorak za ispitivanja u ovom master radu uzet je u vidu pulpe na kondicioneru minerala olova gde se ovaj proizvod vraćaju u tzv. "zatvoreni ciklus" flotiranja. Za potrebe ispitivanja metodom flotacijske koncentracije bilo je potrebno izvršiti uzorkovanje i obradu uzorka, izdvojiti potrebnu količinu uzorka za potrebe ispitivanja, opite meljivosti i opite flotiranja. Na osnovu opita meljivosti i opita flotiranja utvrđeno je najpovoljnije vreme domeljavanja uzorka.
Na osnovu rezultata opita urađeni su bilansi flotiranja, u kojima su prikazani dobijeni rezultati koji se tiču kvaliteta i iskorišćenja metala iz ispitivanih uzoraka polimetalične rude Lece. Na kraju je dat zaključak i literatura koja je korišćena u ovom master radu.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

polimetalična ruda, proces domeljavanja, kvalitet koncentrata, iskorišćenje, flotacija „Lece“

Број страна

38

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.