Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Израда плана експлоатационог поља рудника на основу аерофотограметријског снимања”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Израда плана експлоатационог поља рудника на основу аерофотограметријског снимања

Аутор

Весна Манић

Година издавања

2022

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Милутиновић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Милутиновић, Александар Ганић, Александар Ганић

Сажетак

Беспилотне летелице (УАВ) данас налазе своју широку примену у разним областима привреде и индустрије, као и у геодезији. Комбинација УАВ и низа дигиталних сензора условила је развој дигиталне аерофотограметрије и њен све већи утицај у решавању одређених геодетских задатака. Уз одговарајућу хардверску и софтверску подршку, у релативно краткoм временскoм периоду могли да се израде квалитетни и поуздани дигитални ортофото, дигитални модели надморских висина (ДЕМ), дигитални модели површине (ДСМ). Дигитална аерофотограметрија у рударству налази своју примену у изради топографских планова и планова експлоатационих поља као и за праћење радова на експлоатационом пољу рудника. У овом раду је приказана израда плана експлоатационог поља рудника „Црвени Брег” на Авали на основу аерофотограметријских снимака и анализа добијених резултата.
Прикупљање података савременим уређајима и инструментима обезбеђује предности као што су временска ефикасност, висок ниво безбедности и ниски трошкови, али треба обратити пажњу на квалитет података који су на овај начин прикупљени.
Беспилотне летелице (УАВ) су једна од новијих комерцијалних техника за прикупљање података које су веома погодне за генерисање и моделирање топографије и израду дигиталних моделa надморских висина (ДЕМ), дигиталних модела површи (ДСМ), ортофото, 3D модела површи итд... Употреба беспилотних летелица је веома једноставна на терену, а уз одговарајући софтвер и компјутерску конфигурацију и генерисање производа је такође веома поједностављено. Топографско моделирање је суштински део рударске индустрије који се користи за праћење локације, процену, планирање и
трошкове. Коришћење беспилотних летелица у рударству може бити веомa применљиво и једно од најбољих решења, посебно на површинским коповима.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

аерофотограметријско снимање, беспилотна летелица, дигитални топографски план

Број страна

37

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.