Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Praćenje koncentracija čestica PM2.5 i PM10 u Beogradu-Sezonske varijacije, izvori zagađenja i implikacije po zdravlje”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Praćenje koncentracija čestica PM2.5 i PM10 u Beogradu-Sezonske varijacije, izvori zagađenja i implikacije po zdravlje

Аутор

Petar Medić

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Aleksandar Cvjetić

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović

Сажетак

Ovaj master rad istražuje koncentraciju čestica PM2.5 (čestica sa prečnikom manjim od 2,5 mikrometra) i PM10 (čestica sa prečnikom manjim od 10 mikrometara) u Beogradu, analizira sezonske varijacije ovih čestica, identifikuje glavne izvore zagađenja vazduha u gradu i procenjuje implikacije po zdravlje stanovništva.
Korišćeni su podaci o koncentraciji PM2.5 i PM10 čestica prikupljeni tokom višegodišnjeg istraživanja vazdušnog kvaliteta u Beogradu. Analiza sezonskih varijacija otkriva značajne fluktuacije u koncentraciji čestica tokom različitih godišnjih doba, sa posebnim naglaskom na zimski period kada su koncentracije PM2.5 čestica često najviše.
Identifikacija izvora zagađenja vazduha obuhvata upotrebu metoda hemijske analize i modeliranja kako bi se razdvojili prirodni i antropogeni izvori zagađenja. Rezultati istraživanja ukazuju na prisustvo različitih izvora, uključujući saobraćaj, industriju i domaćinstva, kao glavne doprinose koncentracijama PM2.5 i PM10 čestica.
Nadalje, rad istražuje implikacije po zdravlje stanovništva koje proizilaze iz izloženosti visokim koncentracijama PM2.5 i PM10 čestica. Korišćene su epidemiološke studije i procene rizika kako bi se razumela veza između izloženosti česticama i različitim zdravstvenim efektima, uključujući respiratorne bolesti, kardiovaskularne probleme i smanjenje očekivanog životnog veka.
Na osnovu rezultata istraživanja, rad sugeriše potrebu za efikasnim merama za smanjenje zagađenja vazduha u Beogradu kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Takođe, ističe važnost kontinuiranog praćenja i analize kvaliteta vazduha kako bi se bolje razumeli faktori koji doprinose koncentraciji čestica PM2.5 i PM10 i kako bi se razvile ciljane strategije za smanjenje ovog oblika zagađenja vazduha u urbanim sredinama.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Vazduh, Čestice, PM2.5 , PM10, Izvori, Zdravlje

Број страна

61

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.