Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Утицај загађења ваздуха на здравље људи и мере превенције у граду Сремска Митровица”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Утицај загађења ваздуха на здравље људи и мере превенције у граду Сремска Митровица

Аутор

Предраг Миловановић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Цвиjетић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Цвиjетић, Владимир Милисављевић, Ивица Ристовић

Сажетак

Саставни део природе представља човек. Свакодневно својим активностима негативно утиче на животну средину. Негативне последице деловања човека на природу огледају се у променама у сва три медијума: води, ваздуху и земљишту. Ове промене представљају загађење. Развој човечанства утицао је на повећање продуктивности и појаве нових врста производа и услуга. Експанзија технолошког развоја истовремено доводи до загађења животне средине различитим супстанцама, као и до прекомерног трошења природних ресурса. Загађивање ваздуха је један од нарастајућих еколошких проблема који из деценије у деценију расте и угрожава природну средину и жива бића. Предмет истраживања везан за овај рад је састав и загађење атмосфере, извори загађења и утицај ваздуха на здравље становништва града Сремска Митровица за период од 2015. до 2022. године.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

ваздух, загађење, утицај на здравље људи

Број страна

62

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.