Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Uticaj ispirnog fluida na iznošenje stenskog materijala iz kanala bušotine”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Uticaj ispirnog fluida na iznošenje stenskog materijala iz kanala bušotine

Аутор

Dušan Jarić

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Branko Leković

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Branko Leković ...

Сажетак

Već dugi period tokom eksploatacije nafte i gasa, pravilan odabir remontnih
radova je ključ očuvanja ležišta i uspostavljanja optimalne proizvodnje. Pravilan odabir svake pojedinačne operacije omogućava optimizaciju koja sa sobom nosi benefite, u vidu povećanja efikasnosti proizvodnje. Očuvanje prohodnosti kanala bušotine je ključno,kako bi remontni radovi mogli da se odvijaju neometano, a sve u cilju stabilne i prognozirane proizvodenje. Predstavljeno je više načina u skladu sa problematikom na koju nailazimo, kako se kanal bušotine održava prohodnim i čistim.Pored uobičajnog ispiranja fluidom, opisan je i način rada hidrovakuum pumpe. Pored vrsta operacija predstavnjeni su i delovi i način rada remontnog postrojenja, kao i mere iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

analiza, rizik, postrojenje, bušenje

Број страна

49

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.