Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Загађење ваздуха бензеном у граду Панчеву”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Загађење ваздуха бензеном у граду Панчеву

Аутор

Кристина Радоичић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Цвјетић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Александар Цвјетић, Владимир Милисављевић, Ивица Ристовић

Сажетак

Деградација животне средине је део наше свакодневице. Активностима везаним за индустријска постројења и саобраћај, продукују се загађујуће материје у урбаној средини. Загађујуће материје у наше окружење доспевају и притом изазивају загађење ваздуха, воде и земљишта. Негативно делују на здравље људи и животиња и деградирају екосистеме.
Непрекидним избацивањем у атмосферу огромних количина загађујућих материја човек је већ у знатној мери променио састав атмосфере изнад густо насељених индустријских области. Присуство загађујућих материја у ваздуху има низ директних и индиректних утицаја на здравље свих живих бића, па и на материјална добра.
Овај рад се бави проблематиком загађења бензеном у граду Панчеву. Пресудни моменти који ће бити представљени јесу загађење бензеном, здравствени утицаји и анализирани резултати добијени са мерних станица у граду.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

загађење ваздуха, бензен, утицај на здравље људи

Број страна

36

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.