Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Индекси контроле одржавања и коришћења роторног багера”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Индекси контроле одржавања и коришћења роторног багера

Аутор

Јована Митровић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Предраг Јованчић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Предраг Јованчић, Драган Игњатовић, Стеван Ђенадић

Сажетак

Развој површинске експлоатације се у великом степену заснива на свестраној механизацији рударских радова. Како би се задовољили потребни капацитети, меопходна је примена саввремене механизације, великих капацитета и поузданости у раду. Наиме, са степеном повећања механизованости радова смањује се број запослених радника, повећава продуктивност рада, смањују трошкови по јединици производа, а самим тим и повећава економичност површинске експлоатације. Предмет истраживања су роторни багери SRs1200 који представљају самоходну машину континуираног дејства намењену за откопавање јаловине и корисне супстанце на површинским коповима. У овом раду коришћени су индекси контроле одржавања роторних багера и индекси коришћења роторних багера, на основу којих је извршено рангирање роторних багера методом TOPSIS која се заснива на концепту да одабрана алтернатива треба имати најкраћу удаљеност од позитивног идеалног решења, односно највећу удаљеност од негативног идеалног решења.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

рударство, роторни багер, индекси одржавања, индекси коришћења, TOPSIS

Број страна

рударство, роторни багер, индекси одржавања, индекси коришћења, TOPSIS

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

1. Ауторство (CC BY)

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.