Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu”

Врста публикације

Мастер рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu

Аутор

Aleksandar Lekić

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Aleksandar Cvjetić

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović

Сажетак

Model može da se definiše kao pojednostavljivanje stvarnosti koje je izvršeno na način da se stekne uvid u izabrane atribute određenog fizičkog, biološkog, društvenog ili ekonomskog sistema. Modeliranje u životnoj sredini koristi se za rešavanje realnih ili uočenih problema. Proces modeliranja započinje kada određeni subjekat identifikuje ekološki problem i utvrdi da bi rezultati modela dali korisne inpute za donošenje odluka.
Završni rad pod nazivom “Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ Vuk Karadžić u Beogradu” obuhvata sedam poglavlja, gde su prikazani svi neophodni koraci, metode i oprema za adekvatno modeliranje buke u urbanoj sredini, dobijanje rezultata na pravilan način, kao i mere za smanjenje nivoa buke i negativnog uticaja na životnu sredinu.
Izvršeno je brojanje saobraćaja ručnom metodom brojanja, merenje buke na terenu, kao i modeliranje buke putem softvera na računaru. Neophodno je bilo odraditi različite scenarije, kako bi se stekao uvid u realno stanje buke u urbanoj sredini i našla pogodna rešenja za smanjenje ako postoji mogućnost.
Veći nivo buke ima vrlo nepovoljno i štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu generalno. Radi toga, razmatrala su se rešenja koja bi to mogla sprečiti. Ovim radom obuhvaćeni su svi neophodni koraci koji su potrebni za pravilno izvršenje modeliranja.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Buka, model, modeliranje, metoda, merenje

Број страна

71

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.