Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Процена утицаја на животну средину пројекта изградње складишта фосфогипса Еликсир Прахово”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Процена утицаја на животну средину пројекта изградње складишта фосфогипса Еликсир Прахово

Аутор

Магдалена Милановић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Никола Лилић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

ННикола Лилић, Aлександар Цвијетић, Владимир Милисављевић

Сажетак

Савремени свет се суочава са бројним изазовима одржавањем равнотеже
између економског развоја и очувања животне средине. Рударство, као једна од кључних индустрија у многим земљама света, игра важну улогу у стварању економске вредности, али истовремено ствара велики притисак на природну околину и животну средину. Рударство је важна индустрија која доприноси економском развоју многих региона и земаља широм света. Међутим, она такође зависи и од експлоатације природних ресурса као што су минерали, метали, нафта, гас, итд. Процеси експлоатације и обраде руде често укључују употребу разних хемикалија, што може изазвати загађење земљишта, воде и ваздуха. Очување животне средине постаје све важније питање у свету у којем се суочавамо са изазовима као што су климатске промене, деградација земљишта, губитак биодиверзитета. Рударство, као екстрактивна индустрија, често доводи до значајних промена у околини, укључујући оне промене у води, ваздуху и у земљишту. Процена утицаја на животну средину је кључан корак у планирању и управљању рударским пројектима. Потреба за проценом
утицаја на животну средину настала је као резултат повећане свести о заштити животне средине крајем 1960-тих година. Рударство може имати значајан утицај на околину и људско здравље, како током саме експлоатације природних ресурса, тако и након затварања рудника. Процена утицаја на животну средину има важну улогу у одржавању равнотеже између развојног процеса и заштите животне средине. Процена утицаја на животну средину (Environmental Impact Assesment – EIA) се може дефинисати као систематско утврђивање и процена потенцијалних утицаја (ефекта) предложених пројеката, планова, програма или законодавних радњи у односу на физичке, хемијске, биолошке, културне и социоекономске компоненте укупног окружења. Процена утицаја на животну средину дефинисана је као превентивна мера
заштите животне средине заснована на изради студије и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се предвиде штетни утицаји пројеката на животну средину и здравље људи, флору и фауну, земљиште,воду, ваздух... Процена утицаја на животну средину је процес планирања који се користи за прогнозу и анализу значајних утицаја на животну средину. Врши се у циљу спречавања или минимизирања негативних утицаја на животну средину.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

процена утицаја на животну средину; студија утицаја пројекта на животну средину; заштита животне средине; одлагалиште фосфогипса

Број страна

108

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.