Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Пројектовање спорашњих одлагалишта на површинском копу Шупња Стијена”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Пројектовање спорашњих одлагалишта на површинском копу Шупња Стијена

Аутор

Милан Стојановић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Дејан Стевановић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Дејан Стевановић, Мирјана Банковић, Владимир Милисављевић

Сажетак

Рударство представља базичну индустрију која омогућава снабдевање
минералним ресурсима. Производи рударске праксе су природне материје органског и неорганског порекла, које се постојећим процесима и технологијама могу економично валоризовати.Вредност сировине зависиће од тржишних услова и фактора који утичи на њену понуду и потражњу. Олово и цинк су једни од доминантних метала на глобалном тршишту и међу значајнијим лежиштима оловно-цинковите минерализаје је управо ˶Шупља Стијена̋ на простору Црне Горе. Профитабилност самог рударског пројекта, односно капацитет и димензије објеката површинске екплоатације обрађених у овом делу на наведеном локалитету, зависиће од процеса планирања и пројектовања, који су у складу са административним и технолошким ограничењима.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

пројектовање спољашњих одлагалишта, експлоатација олова и цинка, завршна контура, геолошки модел и моделирање лежишта.

Број страна

64

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.