Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Одређивање режима и резерви подземних вода на изворишту „Atlantic Štark“ у Београду”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Одређивање режима и резерви подземних вода на изворишту „Atlantic Štark“ у Београду

Аутор

Ненад Тубић

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Драгољуб Бајић

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Драгољуб Бајић, Душан Поломчић, Ана Врњеш

Сажетак

Истражно-експлоатациони бунар Км-1 налази се у кругу предузећа „Atlantic Štark“ у Београду. Бунар је урађен 1970. године и укључен је усистем за хлађење машина и уређаја за потребе овог предузећа.
Истраживања (август 2019. год. - август 2020. год.) спроведена су .у циљу прибављања потребних података за утврђивање и разврставање резерви подземних вода, а што представља један од услова у поступку добијања водне дозволе. Истраживања су се састојала у праћењу издашности на самоизливу као и узорковању воде и изради физичко-хемијских, микробиолошких и радиолошких анализа.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

хидрогеолошке карактеристике, самоизив, издашност, физичко-хемијске карактеристике подземних вода

Број страна

61

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND)

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.