V MAG Symposium - Mogućnost korelacije zatezne čvrstoće i dinamičkih svojstava belog venčačkog mermera.pdf

Медија

Part of Mogućnost korelacije zatezne čvrstoće i dinamičkih svojstava belog venčačkog mermera