Профил квартарних творевина приобаља Саве код Београда

Објеката

Креатор
Ненадић Драженко, Богићевић Катарина, Ганић Мери, Миливојевић Јелена, Лазаревић Зорица
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M64
Извор
Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010
Уредник
Бањац Ненад
Издавач
Београд:Српско геолошко друштво
Датум издавања
2010
Почетна страна
168
Завршна страна
168
isbn
978-86-86053-08-4
COBISS број
175362060
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC

Ненадић Драженко, Богићевић Катарина, Ганић Мери, Миливојевић Јелена, Лазаревић Зорица. "Профил квартарних творевина приобаља Саве код Београда" in Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010, Београд:Српско геолошко друштво (2010): 168-168