Пројекат ПРИЗМА: Карактеризација и технолошки поступци за рециклажу и поновну употребу флотацијске јаловине рудника „Рудник“

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Владимир Симић, Стефан Петровић, Филип Арнаут, Весна Цветков, Милена Костовић, Драган Радуловић, Јовица Стојановић, Владимир Јовановић, Дејан Тодоровић, Нина Николић, Јелена Сенћански, Грозданка Богдановић, Драгана Мариловић
Извор
Записници Српског геолошког друштва
Издавач
Београд : Српско геолошко друштво
Датум издавања
2024
Број
2023
issn
0372-9966
Subject
Prizma, REASONING, Rudnik, jalovina, Fond za nauku Republike Srbije
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М52
Је дио
Пројекат 7522, Карактеризација и технолошки поступци за рециклажу и поновну употребу флотацијске јаловине рудника „Рудник“ - REASONING
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
Simic et al..pdf

Владимир Симић, Стефан Петровић, Филип Арнаут, Весна Цветков, Милена Костовић, Драган Радуловић, Јовица Стојановић, Владимир Јовановић, Дејан Тодоровић, Нина Николић, Јелена Сенћански, Грозданка Богдановић, Драгана Мариловић. "Пројекат ПРИЗМА: Карактеризација и технолошки поступци за рециклажу и поновну употребу флотацијске јаловине рудника „Рудник“" in Записници Српског геолошког друштва, Београд : Српско геолошко друштво (2024)

This item was submitted on 25. март 2024. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.