Утицај промене нивоа подземне воде за услове плитког фундирања у крупнозрном тлу

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Милана Мичета
Година одбране
2024
Ментор
Драгослав Ракић
Чланови комисије
Драгослав Ракић, Гордана Хаџи-Никовић, Душан Берисављевић
Резиме
Подземне воде представљају изузетно важан природни ресурс, као и важну компоненту система, којим је представљено тло. У складу са тим, приликом пројектовања плитких темеља на крупнозрном тлу, односно приликом анализе граничне носивости и слегања, треба узети у обзир и утицај воде. Верује се да ниво подземне воде значајно смањује носивост тла, док се слегања значајно повећавају. Terzaghi (1943) је први сугерисао да се потапањем масе тла, његова носивост смањује за половину, док се слегање удвостручује. Циљ овог рада је да се прикаже утицај пораста, односно снижења нивоа подземне воде на граничну носивост и слегање, како кроз теоријске основе, тако и на конкретном примеру.
Кључне речи
ниво подземне воде, плитко фундирање, крупнозрно тло, гранична носивост, слегање
Број страна
66
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Милана Мичета. Утицај промене нивоа подземне воде за услове плитког фундирања у крупнозрном тлу, 2024

This item was submitted on 12. март 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.