Establishment of a database of uranium anomalies and zones in Mongolija

Објеката

Креатор
Vakanjac Boris, Srna Predrag, Ristić-Vakanjac Vesna
Шира категорија рада
M10
Ужа категорија рада
M14
Извор
Uranium - Past and Future Challenges
Уредник
Broder J. Merkel and Alireza Arab
Издавач
Switzerland:Springer International Publishing Switzerland
Датум издавања
2015
Почетна страна
161
Завршна страна
168
isbn
978-3-319-11058-5
doi
10.1007/978-3-319-11059-2_19
Тип
Поглавље у монографији
Права
Отворени приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Весна Ристић Вакањац

Vakanjac Boris, Srna Predrag, Ristić-Vakanjac Vesna. "Establishment of a database of uranium anomalies and zones in Mongolija" in Uranium - Past and Future Challenges, Switzerland:Springer International Publishing Switzerland (2015): 161-168. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11059-2_19