Type Section of the “Pontian” Ostracods in Mislodjin (Obrenovac, Serbia)

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
објављена
Језик
енглески
Креатор
Ljupko Rundić
Извор
Book of Abstracts III Congress of Geologists of Bosnia and Herzegovina with international participation, Neum, 21-23. 09.2023
Уредник
Ferid Skopljak, Elvir Babajić and Ćazim Šarić
Издавач
Ilidža : Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini/Association of geologists in Bosnia and Herzegovina
Датум издавања
2023
почетак странице
16
крај странице
17
issn
1840-4073
Просторно покривање
Serbia
Subject
jezero Panon, "pont", ostrakode, taksonomija, Mislođin, Obrenovac
Lake Pannon, "Pontian", ostracods, taxonomy, Mislodjin, Obrenovac
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М34
Је дио
RGF- institucionalno finansiranje za 2023. godinu
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Скупови објеката
Љупко Рундић
Radovi istraživača
Медија
Rundic RGF.pdf

Ljupko Rundić. "Type Section of the “Pontian” Ostracods in Mislodjin (Obrenovac, Serbia)" in Book of Abstracts III Congress of Geologists of Bosnia and Herzegovina with international participation, Neum, 21-23. 09.2023, Ilidža : Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini/Association of geologists in Bosnia and Herzegovina (2023)

This item was submitted on 12. децембар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.