Hronološki pregled razvoja površinske eksploatacije lignita u Srbiji

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
рецензирана
Језик
српски
Креатор
Bojan Dimitrijević, Radmila Gaćina, Bogoljub Vučković
Извор
XI Međunarodna konferencija ugalj i kritični mineral CCM 2023, Zlatibor, 11-14. oktobar 2023.
Уредник
Vladimir Pavlović
Издавач
Beograd : Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju
Датум издавања
2023
Сажетак
U ovom preglednom radu dat je istorijski pregled razvoja površinske eksploatacije lignita na teritoriji Srbije, uz kratak osvrt na geološki nastanak i kvalitet i rezerve uglja, kao i mogućnosti korišćenja za dalju upotrebu. Kolubarski, Kostolački i Kovinski ugljeni baseni lignita u Srbiji, ne računajući Kosovsko-Metohijski i Drenički u sastavu AP Kosovo i Metohija po Rezoluciji 1244 UN, su ležišta najrasprostranjenijeg uglja - lignita u Srbiji koji se eksploatiše od druge polovine 20. veka na velikom broju površinskih kopova navedenih ugljonosnih basena, koji su obuhvaćeni odgovarajućom preglednom literaturom i drugim projektnim i fondovskim materijalom.
The paper provides a historical overview of the development of surface mining of lignite on the territory of Serbia, with a brief overview of the geological origin and quality and reserves of coal, and the possibilities of further use. The Kolubarski, Kostolački and Kovinski lignite basins are lignite deposits in Serbia not counting Kosovsko-Metohijski and Drenički in the AP Kosovo and Metohija according to UN Resolution 1244, are deposits of the most widespread coal - lignite in Serbia, which has been exploited since the second half of the 20th century on a large number of surface mines of the mentioned coal-bearing basins, which are included in the relevant overview literature and other project and fund materials.
почетак странице
23
крај странице
31
isbn
978-86-83497-30-0
Просторно покривање
Kolubarski ugljenosni basen
Subject
površinska eksploatacija ugalja, lignit, Kolubara, Kostolac, Srbija
coal mining, lignite, Kolubara, Kostolac, Serbia
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Је дио
Унапређење технологије површинске експлоатације лигнита у циљу повећања енергетске ефикасности, сигурности и заштите на раду, Бр. 33039, 2010-2019. руководилац проф. др Никола Лилић.
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Медија
Dimitrijevic et al.pdf

Bojan Dimitrijević, Radmila Gaćina, Bogoljub Vučković. "Hronološki pregled razvoja površinske eksploatacije lignita u Srbiji" in XI Međunarodna konferencija ugalj i kritični mineral CCM 2023, Zlatibor, 11-14. oktobar 2023., Beograd : Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju (2023)

This item was submitted on 18. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.