Ograničenja primene optimizacionih algoritama u slučaju kopova

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Dejan Stevanović, Mirjana Banković, Milica Pešić Georgiadis, Petar Marković, Dejan Ranković
Извор
XIV Međunarodna konferencija OMC 2020, Zlatibor, Srbija, 14-17. oktobar 2020.
Издавач
Beograd : Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju
Датум издавања
2020
Сажетак
Proces optimizacije površinskih kopova, kao sastavni deo strateškog planiranja, veoma je važan sa stanovišta ostvarivanja maksimalnih efekata proizvodnje. To je složen zadatak koji vrlo često podleže vrlo strogim geometrijskim i drugim praktičnim rudarskim ograničenjima. Ova ograničenja u posebno su izražena na površinskim kopovima uglja, te u značajnoj meri mogu povećati stepen neizvesnosti rudarskog projekta, odnosno izazvati neželjena dejstva u pogledu profitabilnosti poslovanja. Iz tog razloga, veoma je važna primena savremenih optimizacionih alata, koji u značajnoj meri mogu olakšati celokupan proces optimizacije, a takođe uticati i na smanjenje neizvesnosti poslovanja.
Kroz ovaj rad predstavljena je problematika vezana za proces optimizacije površinskih kopova uglja primenom savremenih optimizacionih algoritama, kao i mogućnosti pronalaženja optimalnih rešenja u okviru određenog skupa ograničenja.
The process of open pit mine optimization, as an integral part of strategic planning, is very important from the point of view of achieving maximum economic efficiency of production. It is a complex task that is very often subject to very strict geometric and other practical mining restrictions. These limitations are particularly pronounced in open pit coal mines, and can significantly increase the degree of uncertainty of the mining project, or cause side effects in terms of business profitability. For this reason, it is very important to apply modern optimization tools, which can significantly facilitate the entire optimization process, and also reduce business uncertainty.
This paper presents issues related to the process of optimization of open pit coal mines using modern optimization algorithms, as well as the possibility of finding optimal solutions within a set of constraints.
почетак странице
76
крај странице
87
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Dejan Stevanović, Mirjana Banković, Milica Pešić Georgiadis, Petar Marković, Dejan Ranković. "Ograničenja primene optimizacionih algoritama u slučaju kopova" in XIV Međunarodna konferencija OMC 2020, Zlatibor, Srbija, 14-17. oktobar 2020., Beograd : Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju (2020)

This item was submitted on 17. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.