Investigation of Co0.9Ho0.1MoO4 Nanopowders Obtained by Glycine Nitrate Procedure

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
рецензирана
Језик
енглески
Креатор
Milena Rosić, Maja Milošević, Maria Čebela, Vladimir Dodevski, Vesna Lojpur, Radomir Ljupković, Aleksandra Zarubica
Извор
Book of Abstracts / 26th Congress of SCTM with international participation, 20-23 September 2023, Ohrid, R. Macedonia
Издавач
Skopje : Society of Chemists and Technologists of Macedonia
Датум издавања
2023
почетак странице
23
Шира категорија рада
М60
Ужа категорија рада
М64
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International
Формат
.pdf
Скупови објеката
Маја Милошевић
Radovi istraživača

Milena Rosić, Maja Milošević, Maria Čebela, Vladimir Dodevski, Vesna Lojpur, Radomir Ljupković, Aleksandra Zarubica. "Investigation of Co0.9Ho0.1MoO4 Nanopowders Obtained by Glycine Nitrate Procedure" in Book of Abstracts / 26th Congress of SCTM with international participation, 20-23 September 2023, Ohrid, R. Macedonia, Skopje : Society of Chemists and Technologists of Macedonia (2023)

This item was submitted on 17. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.