Analyses of Landslide Hazard Evaluation Factors Using Polynomial Interpolation

Објеката

Креатор
Jovanovski Milorad, Abolmasov Biljana, Peshevski Igor
Шира категорија рада
M10
Ужа категорија рада
M13
Извор
Landslide Science and Practice, Volume 1: Landslide Inventory and Susceptibility and hazard Zoning
Волумен
1
Издавач
:Springer Verlag Berlin Heidlelberg
Датум издавања
2013
Почетна страна
561
Завршна страна
566
isbn
978-3-642-31324-0
doi
10.1007/978-3-642-31325-7_73
Тип
Поглавље у монографији
Права
Отворени приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Биљана Аболмасов

Jovanovski Milorad, Abolmasov Biljana, Peshevski Igor. "Analyses of Landslide Hazard Evaluation Factors Using Polynomial Interpolation" in Landslide Science and Practice, Volume 1: Landslide Inventory and Susceptibility and hazard Zoning 1, :Springer Verlag Berlin Heidlelberg (2013): 561-566. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31325-7_73