Tectono-sedimentary evolution of the NE Dinarides margin during the Cretaceous Adria-Europe convergence

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Uroš Stojadinović, Nemanja Krstekanić
Извор
Geološki anali Balkanskoga poluostrva
Датум издавања
2023
том
84
Број
1
почетак странице
65
крај странице
74
doi
10.2298/GABP230112001S
issn
0350-0608
Subject
конвергенција Адрије и Европе, Сава субдукциони систем, кредна синтектонска седиментација
Adria-Europe convergence, Sava subduction system, Cretaceous syntectonic sedimentation
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
М24
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Uroš Stojadinović, Nemanja Krstekanić. "Tectono-sedimentary evolution of the NE Dinarides margin during the Cretaceous Adria-Europe convergence" in Geološki anali Balkanskoga poluostrva (2023). https://doi.org/10.2298/GABP230112001S

This item was submitted on 11. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.