Hydrodynamic analysis application of contaminated groundwater remediation to oil hydrocarbons

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
енглески
Креатор
Predrag Pajić, Aleksandar Čalenić, Dušan Polomčić, Dragoljub Bajić
Извор
Tehnika
Издавач
Centre for Evaluation in Education and Science (CEON/CEES)
Датум издавања
2018
Сажетак
U ovom radu sagledana je primena hidrodinamičke analize u okviru odabrane remedijacione metode ,,pumpanja i tretiranja” kontaminiranih podzemnih voda ugljovodonicima, na primeru pretakališta rafinerije nafte u Pančevu. Primenjena hidrodinamička analiza predstavlja pravilan, a sve češće i neophodan pristup u savremenoj hidrogeologiji. Prethodnim hemijskim analizama uzoraka tla i podzemnih voda na istražno-osmatračkim objektima detektovano je zagađenje produktima nafte. Novoizvedena istraživanja obuhvatila su izvođenje 12 pijezometara različitih dubina, geoelektrično sondiranje tla, ,,in situ” merenja prisutnog kontaminanta, izdvojenog kao hidrofobna faza LNAPL, hemijske analize nabušenog materijala i uzoraka podzemnih voda sa akcentom na sadržaj ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH), ukupnih masti i mineralnih ulja, katjona žive i drugih karakterističnih jedinjenja i dr. Ovim istraživanjima definisan je obim kontaminacije izdani ,,lakom” fazom zagađenja. Odabrana remedijaciona metoda za sanaciju ove vrste zagađenja je ,,Pump and Treat“ metoda, koja podrazumeva ispumpavanje zagađenih podzemnih voda iz izdani i njihov dalji tretman. Za izbor optimalnog hidrotehničkog rešenja za ekstrakciju ,,lake” faze zagađenja (LNAPL) korišćena je hidrodinamička metoda. Na matematičkom modelu sprovedeni su prognozni proračuni za dva varijantna rešenja (,,hidrauličke izolacije“ i kompleksno) za primenu remedijacije kontaminacije podzemnih voda okarakterisanih kao front zagađujuće materie (ekstrakcionim i upojnim bunarima ili infiltracionim bazenom). Izvođenjem ekstrakcionih bunara omogućilo bi se uklanjanje ,,lake“ faze sa površine vode posebnim pumpama - skimerima. Značaj primene hidrodinamičke metode je, pored odabira hidrotehničkog rešenja za ekstrakciju hidrofobne faze LNAPL i omogućavanje podloga za dimenzionisanje ovih objekata na osnovu rezultata bilansiranja podzemnih voda.
том
72
Број
6
почетак странице
825
крај странице
833
doi
10.5937/tehnika1706825P
issn
0040-2176
Просторно покривање
Srbija
Subject
kontaminacija, matematički model, podzemne vode, remedijacija, ugljovodonici
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М51
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Медија
28.pdf

Predrag Pajić, Aleksandar Čalenić, Dušan Polomčić, Dragoljub Bajić. "Hydrodynamic analysis application of contaminated groundwater remediation to oil hydrocarbons" in Tehnika, Centre for Evaluation in Education and Science (CEON/CEES) (2018). https://doi.org/10.5937/tehnika1706825P

This item was submitted on 31. јануар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.