Određivanje prostorne distribucije vrednosti hidrauličkih parametara izdani: primer površinskog kopa „Radljevo“

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Dragoljub Bajić, Dušan Polomčić, Jelena Ratković, Predrag Pajić
Извор
9. Međunarodni simpozijum o upravljanju podzemnim resursima, Zaječar 2019.
Уредник
Dragan Mihajlović, Bojan Đorđević
Издавач
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
Датум издавања
2019
Сажетак
Najčešće se kalibracija hidrodinamičkih modela vršila manuelno - „probanjem“ sa različitim vrednostima hidrauličkih parametara i hidrauličkih karakteristika graničnih uslova. Ovakav način rada zahteva veliko znanje i iskustvo eksperta, pri čemu ostaje otvoreno pitanje da li dobijeno rešenje ima optimalan skup parametara. Primenom optimizacione metode, koja se zasniva na Gauss-Marquardt-Levenberg-ovom algoritmu, i PEST softvera, uvodi se automatska kalibracija modela sa regularizacijom, kojom se znatno smanjuje subjektivni uticaj eksperta na rezultat. Primenom pomenute metodologije, određene su prostorne distribucije horizontalne (Kx=Ky) i vertikalne (Kz) komponente koeficijenata filtracije na površinskom kopu „Radljevo“.
Hydrodynamic models have usually been calibrated manually, by trial-and-error, with different values of hydraulic parameters and hydraulic characteristics of boundary conditions. This method of calibration and estimation of hydraulic parameters requires extensive knowledge and experience of experts, but whether the resulting solution includes an optimal set of parameters still remains an open question. An optimization method founded upon the Gauss-Marquardt-Levenberg algorithm along with PEST software introduces automation of model calibration with regularization, which substantially reduces the effect of expert judgment on the result. Applying the proposed method, the spatial distributions of the horizontal (Kx=Ky) and vertical (Kz) components of hydraulic conductivity are determined in the open-cast mine “Radljevo”.
почетак странице
280
крај странице
286
isbn
978-86-7747-606-9
Просторно покривање
Srbija
Subject
kalibracija hidrodinamičkog modela, PEST, koeficijent filtracije
calibration of the hydrodynamic model, PEST, hydraulic conductivity
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Медија
5-part-4.pdf

Dragoljub Bajić, Dušan Polomčić, Jelena Ratković, Predrag Pajić. "Određivanje prostorne distribucije vrednosti hidrauličkih parametara izdani: primer površinskog kopa „Radljevo“" in 9. Međunarodni simpozijum o upravljanju podzemnim resursima, Zaječar 2019., Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar (2019)

This item was submitted on 18. јануар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.