Хидрогеолошки потенцијал карстних масива Озрена и Девице

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
рецензирана
Језик
српски
Креатор
Саша Стојадиновић, Михаило Шевић, Јаков Андријашевић
Извор
XVII Конгрес геолога Србије (Зборник радова XVII српског геолошког конгреса), Врњачка Бања, 17-20.05.2018.
Уредник
Мери Ганић, Весна Цветков, Предраг Вулић, Драгана Ђурић, Урош Ђурић
Издавач
Српско геолошко друштво, Београд, Србија
Датум издавања
2018
почетак странице
595
крај странице
598
isbn
978-86-86053-20-6
Subject
карстни масив, карстна издан, биланс подземних вода, резерве подземних вода
karst massif, karst aquifer, groundwater budget, reserves of groundwater
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Саша Стојадиновић, Михаило Шевић, Јаков Андријашевић. "Хидрогеолошки потенцијал карстних масива Озрена и Девице" in XVII Конгрес геолога Србије (Зборник радова XVII српског геолошког конгреса), Врњачка Бања, 17-20.05.2018., Српско геолошко друштво, Београд, Србија (2018)

This item was submitted on 13. јануар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.