Mogućnost korelacije zatezne čvrstoće i dinamičkih svojstava belog venčačkog mermera

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Jelena Majstorović, Vladimir Čebašek, Veljko Rupar, Nebojša Gojković
Извор
Inženjerski problemi u mekim stenama - Druga konferencija regionalnih geotehničkih društav, Specijalizovana konferencija ISRM-aa
Engenieering problems in soft rocks
Уредник
Slobodan Ćorić, Jovan Papić
Издавач
Друштво за геотехника на Македонија
Датум издавања
2022
Сажетак
Zatezna čvrstoća se koristi pri dimenzionisanju komora (raspona između stubova), određivanju rezne sile na bagerima, izračunavanja efekata miniranja itd. Iskustvo je pokazalo da zatezna čvrstoća stena predstavlja 10-15% jednoosne č vrstoće na pritisak. Za preciznije određivane ovog parametra pristupa se laboratorijskim ispitivanjima, direktim ili indireknim metodama. U ovom radu su prikazana ispitivanja zatezne čvrstoće indirektnom metodom na uzorcima belog meremera ležišta Venčac. Pre utrđivanja zatezne čvrstoće, na svakom probnom telu izvršeno je merenje brzine longitudinalnih elastičnih talasa. Na osnovu dobijenih rezultata određena je korelacija između zatezne čvrstoće stenskog materijala i brzine prostiranja longitudinalnih (podužnih) elastičnih talasa.
почетак странице
407
крај странице
415
isbn
978-9989-2053-4-7
Subject
mermer, zatezna čvrstoća, brzina longitudinalnih elastičnih talasa, indirektna metoda
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Jelena Majstorović, Vladimir Čebašek, Veljko Rupar, Nebojša Gojković. "Mogućnost korelacije zatezne čvrstoće i dinamičkih svojstava belog venčačkog mermera" in Inženjerski problemi u mekim stenama - Druga konferencija regionalnih geotehničkih društav, Specijalizovana konferencija ISRM-aa, Друштво за геотехника на Македонија (2022)

This item was submitted on 13. јануар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.